podmínky

Podmínky ochrany osobních údajů provozovatele webových stránek Mgr. Vlastina Svátková na adrese www.vlastina.com, IČO 10735143, místem podnikání Modřínová 256, Přemyšlení, 250 66 Zdiby. Provozovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté Návštěvníkem za účelem vyhodnocení a optimalizaci správy webových stránek. Dále pak za účelem rozesílání newsletteru návštěvníkům přihlášeným k odběru tohoto newsletteru.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Mgr. Vlastina Svátková., IČO 10735143, sídlo Modřínová 256, Přemyšlení, 250 66 Zdiby (dále jen Správce);
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@vlastina.com.
 3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl návštěvník a které správce získal na základě souhlasu na webové stránkce www.vlastina.com.
 2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje návštěvníka nezbytné pro provozování webových stránek a rozesílání newsletteru.
 3. Osobní údaje zpracované Správcem nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracovaní osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje návštěvníka z následujících důvodů:

 1. Za účelem registrace na webové stránce www.vlastina.com podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
 2. Za účelem rozesílání newsleteru – nepravidelného emailového oznámení o novinkách značky Vlastina.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu 3 let;
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatele osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje návštěvníka, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným provozováním webových stránek a zasílání informačního sdělení formou newsletteru.

Subdodavateli správce jsou:

Breezy s.r.o. (systém e-shopu);
Google Analytics (analýza webových stránek).

Práva návštěvníka

Podle podmínek stanovených v Zákoně má návštěvních webových stránek právo:

 1. Na přístup ke svým osobním údajům;
 2. Na opravu osobních údajů;
 3. Na vymazání osobních údajů;
 4. Vznést námitku proti zpracování;
 5. Na přenositelnost údajů;
 6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@vlastina.com;
 7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů návštěvníka;
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním newsletteru na webové stránce www.vlastina.com potvrzuje návštěvník, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
 2. S těmito pravidly souhlasí návštěvník zaškrtnutím políčka odebírat newsletter ve formuláři "odběr newsletteru".
 3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 01.01.2023


Mgr. Vlastina Svátková
Modřínová 256, 250 66 Zdiby
IČO: 10735143
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.